Oznámení

12 / 11 / 2015

Na slavnostním večeru Nadace OF rozbíháme příběhy s dobrým koncem

Když se nějakému místu od nepaměti říká „U kříže“, ale žádný kříž na místě nestojí, je to trochu paradoxní situace. To si uvědomoval i pan Hakl z Nechanic, ale časové a finanční možnosti opravu opodál ležícího kříže prozatím nedovolovaly. Až opakovaná intervence neodbytných postarších sousedek a náhodně objevená možnost podání grantu u Nadace Občanského fóra běh věcí pootočily. Pan Hakl si loňského listopadu převzal na nadačním večeru certifikát o přidělení finančních prostředků na opravu a dnes na místě „U kříže“ opět stojí původní restaurovaný kříž. Uběhl rok a nás příští středu 18. listopa…


Číst více
13 / 10 / 2015

Výsledky grantového řízení 2015

Správní rada Nadace OF schválila grantové příspěvky pro rok 2015 v obou vyhlášených programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví, více info v přiloženém souboru.

29 / 04 / 2015

Grantový ročník 2015 byl otevřen

Formuláře žádostí pro rok 2015 v programech "Opomíjené památky" a "Památky a zdraví" jsou již zpřístupněny v příslušných odkazech. Zde naleznete i podmínky a pravidla grantového řízení včetně termínů podání a hodnocení žádostí.

08 / 04 / 2015

Správní rada Nadace OF schválila vyhlášení grantového ročníku 2015

Správní rada schválila vyhlášení grantového ročníku 2015 u obou grantových programů - Opomíjené památky a Památky a zdraví. Na granty bude uvolněna k čerpání částka ve výši cca 1mil. Kč. Předpokládaný harmonogram grantového řízení: - Příjem žádostí o granty – 5-6/2015 (od 1. 5. do 30.6.2015) - Formálně-administrativní kontrola, doplnění žádostí – 7-8/2015; - Hodnocení a schválení projektů k fin. podpoře – 9/2014 (do 15.10.2015); - Uzavření smluv s podpořenými žadateli – 10-11/2015; - Převod grant. příspěvků žadatelům – 12/2015.

12 / 01 / 2015

Nadační večer 2014

Slavnostní večer Nadace OF se uskutečnil 19. 11. 2014 v rezidenci amerického velvyslance.


Číst více
08 / 01 / 2015

Rozdělení grantových příspěvků 2014

01 / 05 / 2014

Zveřejnění grantových žádostí 2014

Formuláře žádostí v obou grantových programech Opomíjené památky a Památky a zdraví (grantový ročník 2014), jsou žadatelům zpřístupněny od 1. 5. v sekci Grantové programy. Příjem grantových žádostí bude ukončen k 30. 6. 2014.

15 / 04 / 2014

Správní rada schválila vyhlášení grantových programů pro rok 2014

Správní rada NOF schválila vyhlášení grantových programů Opomíjené památky a Památky a zdraví pro rok 2014. Příjem přihlášek bude zahájen na začátku května. Podrobné informace očekávejte koncem dubna zde.

10 / 04 / 2014

Správní rada Nadace schválila otevření grantového řízení pro rok 2017

Správní rada Nadace schválila otevření grantové řízení pro rok 2017 v obou programech  - Památky a zdraví a Opomíjené památky. Výzva k podávání žádostí, vč. pravidel, podmínek a aktuálních formulářů bude veřejně dostupná na nadačním webu v prvních dnech měsíce května. Žádosti bude možné podávat  do 30. června 2017. Připojte se na náš Facebook: https://www.facebook.com/nadaceof, kde aktulity také zveřejňujeme.

19 / 02 / 2014

Zasedání správní rady

Správní rada nadace bude schvalovat vyhlášení grantového řízení 2014 na svém zasedání v březnu-dubnu 2014. Pravidla schválených grantových programů, včetně termínů příjmů žádostí a příslušných formulářů, budou následně k dispozici zde.

15 / 02 / 2014

Předpokládané vyhlášení grantového řízení

Předpokládané vyhlášení grantového řízení v programech Opomíjené památky a Památky a zdraví 2014 proběhne s největší pravděpodobností k začátku května. Žádosti bude možné předložit do konce června 2014.

26 / 11 / 2013

Praha 24. 11. 2013 – Tak jako každý rok i tento podzim uspořádala Nadace

20. listopadu byl v Americkém centru slavnostně vyhlášen 17. ročník grantového programu Opomíjené památky a 16. ročník programu Památky a zdraví. Akce se uskutečnila za účasti velvyslance USA v Praze - Normana L. Eisena a bývalého velvyslance USA - Williama Luerse a jeho ženy Wendy.


Číst více

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda