Oznámení

02 / 12 / 2016

Krušnohorské noviny o NOF

O obnově Šumného památníku a Nadaci OF píší v Krušnohorských novinách....


Číst více
02 / 11 / 2016

Nadace OF v tisku

O přidělení finančních prostředků na opravy drobných památek organizacím z Ústeckého kraje referoval týdeník Region Podbořanska.


Číst více
24 / 08 / 2016

Harmonogram grantového řízení

K poslednímu červnu skončil příjem žádostí do grantových programů Památky a zdraví a Opomíjené památky. Nyní přijaté ždosti vyhodnocujeme a nejpozději k 15. říjnu zveřejníme výsledky grantového řízení na našem webu a zároveň je rozešleme všem žadatelům emailem.

18 / 06 / 2016

Výsledky grantového řízení pro rok 2016

V grantovém řízení 2016 byly schváleny příspěvky žadatelům v obou vyhlášených programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví, více info v přiloženém souboru.

04 / 05 / 2016

Grantové programy 2016 byly vyhlášeny

Dne 4. 5. 2016 bylo vyhlášeno další kolo grantových programů. Podrobnosti o podávání žádostí, specifika žadatelů a formuláře k vyplnění najdete pod příslušným odkazem, tedy v sekcích Opomíjené památky a Památky a zdraví.

30 / 04 / 2016

Vyhlášení grantových programů 2016 proběhne do 10. května

Správní rada Nadace OF schválila otevření grantového ročníku 2016 v obou grantových programech - Památky a zdraví a Opomíjené památky, na svém zasedání 27.dubna. Výzva k podávání žádostí včetně pravidel, podmínek a formuláře žádosti bude veřejně dostupná na webu Nadace (v sekci Grantové programy i v sekci Novinky) nejpozději od 10. května. Žádosti bude možné podávat do 30. června.

14 / 12 / 2015

Nadační večer 2015

Slavnostní večer Nadace Občanského fóra se opět uskutečnil v rezidenci amerického velvyslance v Bubenči.


Číst více
12 / 11 / 2015

Na slavnostním večeru Nadace OF rozbíháme příběhy s dobrým koncem

Když se nějakému místu od nepaměti říká „U kříže“, ale žádný kříž na místě nestojí, je to trochu paradoxní situace. To si uvědomoval i pan Hakl z Nechanic, ale časové a finanční možnosti opravu opodál ležícího kříže prozatím nedovolovaly. Až opakovaná intervence neodbytných postarších sousedek a náhodně objevená možnost podání grantu u Nadace Občanského fóra běh věcí pootočily. Pan Hakl si loňského listopadu převzal na nadačním večeru certifikát o přidělení finančních prostředků na opravu a dnes na místě „U kříže“ opět stojí původní restaurovaný kříž. Uběhl rok a nás příští středu 18. listopa…


Číst více
13 / 10 / 2015

Výsledky grantového řízení 2015

Správní rada Nadace OF schválila grantové příspěvky pro rok 2015 v obou vyhlášených programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví, více info v přiloženém souboru.

29 / 04 / 2015

Grantový ročník 2015 byl otevřen

Formuláře žádostí pro rok 2015 v programech "Opomíjené památky" a "Památky a zdraví" jsou již zpřístupněny v příslušných odkazech. Zde naleznete i podmínky a pravidla grantového řízení včetně termínů podání a hodnocení žádostí.

08 / 04 / 2015

Správní rada Nadace OF schválila vyhlášení grantového ročníku 2015

Správní rada schválila vyhlášení grantového ročníku 2015 u obou grantových programů - Opomíjené památky a Památky a zdraví. Na granty bude uvolněna k čerpání částka ve výši cca 1mil. Kč. Předpokládaný harmonogram grantového řízení: - Příjem žádostí o granty – 5-6/2015 (od 1. 5. do 30.6.2015) - Formálně-administrativní kontrola, doplnění žádostí – 7-8/2015; - Hodnocení a schválení projektů k fin. podpoře – 9/2014 (do 15.10.2015); - Uzavření smluv s podpořenými žadateli – 10-11/2015; - Převod grant. příspěvků žadatelům – 12/2015.

12 / 01 / 2015

Nadační večer 2014

Slavnostní večer Nadace OF se uskutečnil 19. 11. 2014 v rezidenci amerického velvyslance.


Číst více

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda