Oznámení

12 / 05 / 2023

Podklady pro podání žádostí OPAM i PAZ jsou k dispozici

Správní rada NOF schválila na svém jednání dne 10. května vyhlášení grantového ročníku 2023 a to v obou programech – Opomíjené památky a Památky a zdraví. Podklady pro podání žádostí jsou již k dispozici na našem web na stránce: 


Číst více
26 / 04 / 2023

Vyhlášení grantového ročníku 2023 v půlce května

Vyhlášení nového grantového ročníku plánujeme opět na půli května. Pokud naše plány nic nenaruší, zveřejníme zde podklady pro oba grantové programy OPAM i PAZ a žadatelé budou mít, tak jako každý rok, zhruba dva měsíce na odevzdání svých žádostí. 


Číst více
03 / 04 / 2023

Profesor Miroslav Masák ukončil členství ve správní radě NOF :(

Správní rada přijala rozhodnutí kolegy Mirka Masáka k ukončení jeho členství, ke kterému se rozhodl při příležitosti svého významného životního jubilea. Nepotěšil nás, ale jeho důvody samozřejmě respektujeme.


Číst více
07 / 12 / 2022

Podpora z Fondu Zuzany a Roberta Mistríkových pro rok 2022

S potěšením oznamujeme, že manželé Zuzana a Robert Mistríkovi podpořili grantové žádosti také vlastním příspěvkem. Mezi šest žadatelů rozdělili 120.000 Kč. Z fondu Mistríkových budou podpořeny tyto projekty: Program Památky a zdraví - Oblastní charita Červený Kostelec, projekt: Restaurování oltáře Zasnoubení Panny Marie, Žireč - III. etapa - 35 000 Kč Program Opomíjené památky - Římskokatolická farnost Plumlov, projekt: Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Plumlově - II. etapa - 20 000 Kč; - Zámek Krásný Les, z.s., projekt: Obnova vstupních dveří pro hlavní vstup do zámku Krásný Les…


Číst více
02 / 12 / 2022

Rozdělení grantových příspěvků OPAM a PAZ 2022

Rozdělení grantových příspěvků OPAM a PAZ Nadace OF i příspěvků z Fondu Zuzany a Roberta Mistríkových.


Číst více
25 / 11 / 2022

Rozdělení grantových příspěvků 2022

Nadace zveřejní rozdělení grantové podpory pro rok 2022 dne 1. prosince po jednání správní rady. K následnému vyúčtování nákladů spojených s realizací obnovy podpořené památky budeme akceptovat účetní doklady za práce provedené již od 15. října 2022.

24 / 06 / 2022

Slavnostní večer Nadace OF 2022

V Lucerně proběhl další ze slavnostních večerů Nadace OF s grantovými žadateli, přáteli a podporovateli Nadace. O zmínku stojí zejména zajímavá prohlídka paláce Lucerna s historickým výkladem Krystyny Wanatowiczové a hudebním vystoupením Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Děkujeme všem, bylo to krásné!


Číst více
25 / 05 / 2022

Vyhlášení grantového ročníku 2022

Správní rada Nadace OF schválila vyhlášení grantového ročníku 2022 v programech Opomíjené památky a Památky a zdraví dne 23. května. Žádosti o granty podávejte do 13. července 2022.


Jak požádat o grant
16 / 11 / 2021

Rozdělení grantových příspěvků 2021

Správní rada Nadace OF schválila k 15. listopadu rozdělení grantových příspěvků 2021 v programech Opomíjené památky a Památky a zdraví ve výší 745.000 Kč. Podporovatelé Nadace Zuzana a Robert Mistríkovi přispěli nad to částkou 128.000 Kč ze svého fondu. Celkem tedy si letošní žadatelé rozdělili částku 873.000 Kč. Těšíme se na další krásné opravy!


Číst více
13 / 10 / 2021

Výsledky grantového řízení zveřejníme do 17. listopadu

Výsledky grantového řízení pro rok 2021 zveřejníme do 17. listopadu na našich stránkách. Grantoví žadatelé budou jako každý rok, obeslání e-mailovou zprávou. Slavnostní vyhlášení, umožní-li to vývoj pandemie, proběhne v adventním čase.

18 / 06 / 2021

Fond na projekt obnovy teras Rudolfina

Na vědomost se dává, že vzniká Fond na projekt obnovy teras Rudolfina v partnerské spolupráci Nadace OF, České filharmonie a Arcona Capital CR. Fond má za cíl napomoci zvelebení a následnému zpřístupnění terasy Rudolfina veřejnosti. 


Číst více
31 / 05 / 2021

Vyhlašujeme grantový ročník 2021

Správní rada Nadace vyhlašuje grantové řízení pro rok 2021 v obou programech – Památky a zdraví a Opomíjené památky. Výzva k podávání žádostí, vč. pravidel, podmínek a aktuálních formulářů je veřejně dostupná na nadačním webu v sekci Grantové programy. Žádosti bude možné podávat do 12. července 2021.


Jak požádat o grant

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda