Úvodní slovo předsedkyně SR a výroční zpráva 2018

/assets/images/placeholder.png

Vážení přátelé nadace, dárci, podporovatelé, čtenáři této výroční zprávy,

letos si připomínáme 30 let od sametové revoluce, sledujeme výstavy fotografií z té doby, publikace, rozhovory a setkání, při kterých si připomínáme 17. listopad, události před tímto dnem a zejména rychlý běh dějin ve dnech, které následovaly.

Někdy v polovině prosince 1989, kdy již bylo jasné, že došlo k přelomu, jsme v koordinačním centru Občanského fóra, ve Špalíčku, diskutovali o potřebě zřizovat instituce v demokratickém systému nezbytné, a sice různé dobrovolnické spolky, neziskové organizace či nadace jako přirozenou součást občanské společnosti.

Mnozí z nás byli v disentu příjemci finančních prostředků na pomoc rodinám, kde byl živitel rodiny z politických důvodů zavřen. Tyto prostředky plynuly prostřednictvím Nadace Charty 77, kterou v Stockholmu zřídil František Janouch. Jejím prostřednictvím k nám p přicházely i kamery pro nezávislý videožurnál, první počítače, finance na podporu samizdatů atd. Tato nadace podporovala i nastávající změny. Občanské fórum bylo zásobeno faxy, počítači, …

Je přirozené, že jsme chtěli i my začít sbírat finanční prostředky na pomoc handicapovaným, na vysílání studentů do zahraničí, na pomoc v rodícím se kulturním životě. Sešlo se nás tehdy v Špalíčku pět. Mirek Masák, Zdeněk Kotrlý, Petr Kratochvíl, můj manžel Ivan a já.

Měli jsme tehdy pocit, že v dané chvíli je nejdůležitější vzdělávání mladých, ale Mirek Masák jako architekt upozornil i na chátrající historické památky. Uvědomili jsme si, že ke kulturní vyspělosti země patří i péče o její historické dědictví.

V té době ještě nebylo možné v bývalém Československu registrovat nadaci nebo jinou neziskovou organizaci, a proto jsme počátkem roku 1990 založili ve Spojených státech naši pobočku Civic Forum Foundation. V květnu 1990 vstoupil v účinnost nový zákon o sdružování občanů, a tak jsme Nadaci Občanského fóra registrovali i u nás. V té době vznikl i Výbor dobré vůle Olgy Havlové se zaměřením na sociální programy a pomoc zdravotně postiženým, a proto jsme se rozhodli věnovat se podpoře vzdělávání a záchraně kulturního dědictví.

První velké peníze jsme získali jako dar od Občanského fóra, které do začátku věnovalo nadaci 1 milion korun, poté jsme v loterii Hra dobré vůle získali kolem 20 milionů. Práce a programy mohly začít. Po roce či dvou šly programy studentských výjezdů a výměn, které organizovala Magda Kučerová (manželka jednoho z představitelů OF Petra Kučery) již po vlastních liniích a my v naší Nadaci OF jsme se rozhodli netříštit síly, a zaměřili se výhradně na podporu kulturního dědictví. Nicméně proto, že prostředky z loterie Hra dobré vůle měly být využity pro sociální programy, vytvořili jsme program rekonstrukce historických budov, které jsou využívány právě pro sociální programy.

Po prvních svobodných volbách se hnutí Občanské fórum začalo měnit. Pod jeho křídly působilo několik politických stran, ODA, LDS a vznikly i dvě frakce, pravicová, později ODS, a levicová, později OH. Pro nadaci se stal klíčový sněm OF počátkem roku 1991, na kterém Václav Klaus prosadil zánik Občanského fóra. Ve vypjaté atmosféře se na Nadaci OF zapomnělo, a proto i se svým názvem pokračuje dodnes. S politikou ovšem nemá nic společného, podpoře politických aktivit se nevěnuje a nikdy nevěnovala. Nicméně hrdě nese jméno hnutí, a tak symbolicky odkazuje ke svému vzniku a k událostem, které před třiceti lety změnily historii naší země.

Dáša Havlová


Soubory ke stažení

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda