Poděkování Nadaci OF z Diakonie Českobratrské církve evangelické

Rádi bychom se s vámi podělili o hezkou reakci, která k nám přišla poštou z Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska Západní Čechy. Nám vždy takové dopisy vlijí novou krev do žil a protože jsme si říkali, že by třeba mohl možná přilít trochu i vám, se souhlasem pisatelky, ho zde zveřejňujeme...

Dobrý den!

Se zpožděním, ale přesto bych ráda dodatečně poděkovala Vám a Vaším prostřednictvím (je-li to možné) i panu Andrew Schapirovi, americkému velvyslanci v ČR. Moc ráda totiž vzpomínám na slavnostní vyhlášení projektů podpořených Nadací Občanského fóra v jeho rezidenci v listopadu roku 2015. Byla jsem velmi mile překvapená jak kultivovaným moderátorem (Jiří Vejvoda, pozn. Nadace OF), který věnoval čas zjištění alespoň několika informací o každém, byť malém projektu / památce, tak hodnotným kulturním programem dvou našich významných umělců - klavíristy a klarinetisty- (Ivo Kahánek a Irvin Venyš, pozn. Nadace OF). I celková atmosféra byla výjimečně příjemná, včetně přítomnosti stále se živě usmívající paní Dagmar Havlové (Havlové Ilkovičové, pozn. Nadace OF). Nezapomenu na kratičké osobní přivítání p. Schapira, přicházejícího kolem nás, který ve svém jistě přeplněném programu vyšetřil hodinu či dvě na podporu akce nadace, i na milé přání hezkého večera od pána ve vrátnici při našem odchodu - věci u nás ne zcela samozřejmé. Uvědomila jsem si, jak jinde běžnou zdvořilost nemáme zažitou. Místo toho se nám bohužel stále od většiny našich představitelů dostává spíše opačných příkladů lidské malosti - ignorance, zášti, lží, arogance apod.

Celý tento večer podtrhl význam každé drobné a často dobrovolné práce byť kdesi "na lesním rozcestí". Mimořádný dojem z toho všeho včetně nádherného sálu ve mně stále zůstává, přestože spoustu dalších věcí mi z paměti průběžné odtéká. :o) Proto ještě jednou díky Vám všem, byl to další krůček k oživení a kultivaci naší společnosti, kterých je nám tolik třeba!

Svou činností tak Nadace OF přispívá k rozvoji občanské společnosti u nás, která jinak nemá ze strany našich politiků téměř žádnou podporu. Oceňuji, že napomáháte iniciativě akčních jednotlivců či malých místních skupin ve prospěch širší komunity. Zviditelnění takových aktivit umožňuje zkulturnění našeho prostředí i myšlení a je i příležitostí si uvědomit, jak každý z nás může svým postojem ovlivnit dění ve společnosti - nejen po stránce hmotné, ale především duchovní (v širším slova smyslu).

--

S přáním všeho dobrého

Ing. Jitka Pišlová

projektová manažerka

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda