Do Krušnohoří se vracejí ztracené památky

Někdy dostáváme dopisy o účinnosti naší podpory. A protože z nich máme radost, o jeden se s vámi zde (se souhlasem autora) podělíme. Snad vám bude inspirací a povzbuzením k další práci, tak jako nám....

Do Krušnohoří se vracejí ztracené památky 

Dřevěná zvonice na Klínech, pískovcová socha světce na Flájích a bronzový pomník obětem první světové války na Šumné opět ožily. Ještě donedávna neutěšená torza tří drobných památek na Litvínovsku, poškozených nenechavci i zubem času, opět zdobí krušnohorské obce. Postarali se o to členové Českojiřetínského spolku – spolku pro oživení Krušnohoří v rámci tří projektů realizovaných úspěšně od roku 2000 za podpory Nadace Občanského fóra (pozn. NOF: Nadace OF přispěla v roce 1999 Krušnohorské inciativě grantem ve výši 50.000 Kč na obnovu dřevěné zvonice v obci Klíny, další příspěvky směřovaly Českojiřetínskému spolku v letech 2012 a 2015).

Kromě toho, že jsou památky opět ozdobou obcí a připomínkou historických událostí, staly se i místem setkávání. Zvonici na Klínech, která byla obnovena v roce 2000, si již zakrátko po rekonstrukci vzali do péče místní občané, upravili její okolí a ozdobili ji mariánskou sochou, původní plastikou z místního zaniklého kostela. Díky tomu je zvonice, obnovená před necelými dvaceti lety, každoročně vzorně udržovanou chloubou obce. V roce 2015 obnovená socha sv. Jana Nepomuckého v centru Flájí, krušnohorské vsi, která musela v 60. letech ustoupit vodnímu dílu, se stala místem setkávání rodáků se současnými obyvateli Litvínovska, ale i oblíbeným výletním cílem turistů z široka daleka. O tom svědčí mimo jiné stovky fotografií obnovené památky na sociálních sítích. Socha českého světce, která v bývalé německé vsi stávala u mostu přes Flájský potok, dnes zdobí břeh přehradního jezera, a dotváří tak ducha místa – genia loci – jednoho z nejkrásnějších koutů Krušných hor. Poslední z dosud realizovaných projektů obnovy drobných památek, zajištěný členy Českojiřetínského spolku ve spolupráci s Nadací Občanského fóra, je pomník kamarádům z tělocvičného spolku ze Šumné padlým v I. světové válce, vybudovaný původně v roce 1926. I při jeho slavnostním odhalení se sešli rodáci s místními obyvateli. Další setkávání lidí na místě obnovené památky se odehrávají i nadále a už nyní se zde plánují oslavy 100. výročí konce I. světové války na rok 2018.

Program Nadace OF zaměřený na opomíjené památky přinesl už před řadou let na Litvínovsko inspiraci, která vyústila jak do řady projektů, tak do vzniku široké spolupráce mezi institucemi, spolky a jednotlivci, a to i napříč česko-německou hranicí. Členům Českojiřetínského spolku přinesl nejen inspiraci k obnově tří drobných památek, ale i k dalším, rozsáhlejším projektům, ke kterým patří například zpracování konceptu rekonstrukce nejstaršího plavebního kanálu v Čechách. I tento projekt byl již úspěšně dokončen.

Zájem veřejnosti o kulturní dědictví v regionu Krušných hor se spolek snaží povzbuzovat i tím, že obnovil historický regionální titul „Krušnohorské noviny“. Jedná se o vlastivědný časopis navazující na dřívější periodikum krušnohorských spolků, které bylo vydáváno mezi lety 1880–1943 pod názvem „Erzgebirgs-Zeitung“. Tři významné kulturní památky regionu se spolku dokonce podařilo prosadit i na známky České pošty.

V neposlední řadě vyústí inspirace programem „Opomíjené památky“ již v následujícím roce do databáze drobných, neregistrovaných památek na Litvínovsku. Jejím základem bude právě dokončovaná bakalářská práce Marcely Hrůzové z České zemědělské univerzity.

Ing. Petr Fišer

předseda Českojiřetínského spolku – spolku pro oživení Krušnohoří

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda