Jak požádat o grant

Nadace Občanského fóra každoročně uděluje granty v rámci dvou hlavních grantových programů – Opomíjené památkyPamátky a zdraví. Od svého vzniku podpořila nadace již 488 projektů na uzemí celé české republiky.

Přihlášky do grantového řízení přijímáme do 10. července 2024.
iCo je Nadace OF
 

Od roku 2019 jsou v rámci programu Opomíjené památky nově udělovány také příspěvky z Fondu Zuzany a Roberta Mistrikových.

Pan Robert Mistrík, vědec a podnikatel se spolu s manželkou Zuzanou aktivně zapojují do veřejného života nejen na Slovensku, ale také v Čechách. Péče o kulturní dědictví a obnovu památek je jim velmi blízká a proto se stali součástí Nadace Občanského fóra.  Z finančního daru manželů Mistríkových vytvořila nadace Fond Zuzany & Roberta Mistríkových. Z něj mohou grantoví žadatelé obdržet další finanční podporu projektů, mimo příspěvky rozdělované z výnosů z nadačního kapitálu. V následujícím videu můžete shlédnout vzkaz manželů Mistrikových.

Podpořili nás

Conseq Investment Management, Zuzana a Robert Mistríkovi, LUCERNA – BARRANDOV, spol. s r.o., Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o., Eva Adámková, Hana Cestrová , Hana Belátková, Leona Kalvodová, Liduška Rejmanová, Alexandr Hudeček, Jan Charvát, Jiří Vejvoda