Jak požádat o grant

Nadace Občanského fóra každoročně uděluje granty v rámci dvou hlavních grantových programů – Opomíjené památkyPamátky a zdraví. Od svého vzniku podpořila nadace již 463 projektů na uzemí celé české republiky.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 12. července 2021

Podpořili nás

Liduška Rejmanová, Zuzana & Robert Mistríkovi, Hana Belátková, Eva Adámková, Velvyslanectví USA v Praze, První dobrá s r.o.