Záchrana zvonů v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově


Žadatel o grant: Římskokatolická farnost Jeníkov

Výše grantu: 30000

Kraj: Ústecký kraj

Farnost se kromě duchovní správy věnuje řadě dalších projektů – např.: lidová misie, Internetová televize, tábory. Z peněz grantu restaurují v kostele sv.Petra a Pavla v Jeníkově  největší, pozdně gotický zvon z r. 1496 (odlitý mistrem Egidiem – Jiljím Konvářem).