Zveřejnění grantových žádostí 2014


Formuláře žádostí v obou grantových programech Opomíjené památky a Památky a zdraví (grantový ročník 2014), jsou žadatelům zpřístupněny od 1. 5. v sekci Grantové programy. Příjem grantových žádostí bude ukončen k 30. 6. 2014.