Zasedání správní rady


Správní rada nadace bude schvalovat vyhlášení grantového řízení 2014 na svém zasedání v březnu-dubnu 2014. Pravidla schválených grantových programů, včetně termínů příjmů žádostí a příslušných formulářů, budou následně k dispozici zde.