Správní rada Nadace OF schválila vyhlášení grantového ročníku 2015


Správní rada schválila vyhlášení grantového ročníku 2015 u obou grantových programů - Opomíjené památky a Památky a zdraví.

Na granty bude uvolněna k čerpání částka ve výši cca 1mil. Kč.

Předpokládaný harmonogram grantového řízení:

- Příjem žádostí o granty – 5-6/2015 (od 1. 5. do 30.6.2015)

- Formálně-administrativní kontrola, doplnění žádostí – 7-8/2015;

- Hodnocení a schválení projektů k fin. podpoře – 9/2014 (do 15.10.2015);

- Uzavření smluv s podpořenými žadateli – 10-11/2015;

- Převod grant. příspěvků žadatelům – 12/2015.