Na slavnostním večeru Nadace OF rozbíháme příběhy s dobrým koncem


Když se nějakému místu od nepaměti říká „U kříže“, ale žádný kříž na místě nestojí, je to trochu paradoxní situace. To si uvědomoval i pan Hakl z Nechanic, ale časové a finanční možnosti opravu opodál ležícího kříže prozatím nedovolovaly. Až opakovaná intervence neodbytných postarších sousedek a náhodně objevená možnost podání grantu u Nadace Občanského fóra běh věcí pootočily. Pan Hakl si loňského listopadu převzal na nadačním večeru certifikát o přidělení finančních prostředků na opravu a dnes na místě „U kříže“ opět stojí původní restaurovaný kříž.

Uběhl rok a nás příští středu 18. listopadu čeká další slavnostní večer, na kterém předáme další certifikáty, a budeme se těšit na další příběhy s dobrým koncem. Akce se, tak jako i většina proběhnuvších, uskuteční na pozvání amerického velvyslance v jeho rezidenci v Bubenči.