Grantový ročník 2015 byl otevřen


Formuláře žádostí pro rok 2015 v programech "Opomíjené památky" a "Památky a zdraví" jsou již zpřístupněny v příslušných odkazech. Zde naleznete i podmínky a pravidla grantového řízení včetně termínů podání a hodnocení žádostí.