Výsledky grantového řízení 2015


Správní rada Nadace OF schválila grantové příspěvky pro rok 2015 v obou vyhlášených programech - Opomíjené památky a Památky a zdraví, více info v přiloženém souboru.