Opomíjené památky

V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu opomíjených památek. Vyhlášení grantového řízení je veřejné a vzhledem k velmi dobré spolupráci s různými periodiky je jejich vyhlášení uveřejněno formou inzerce nebo oznámení například v Místní kultuře, Pro Culture, Institutu Umění, portálech PROPAMÁTKY, Fórum dárců či Veřejné správě a formou Grantového diáře Nadace Neziskovky.cz. Díky této formě se oznámení o grantovém řízení, spolu s podrobnými podmínkami účasti, dostává k nejširší veřejnosti. Vyhlášení výsledků grantového řízení je veřejné a probíhá nejčastěji formou slavnostního večera.