Nadace Občanského fóra
Civic Forum Foundation

Podporujeme obnovu kulturního dědictví
v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky.

Podpořené projekty

Novinky

Na obsahuje pracujeme

Omlouváme se, ale tato část webu není v tuto chvíli připravena.

Podpořili jsme

Oprava výtahu v bývalé klášterní budově

Oprava výtahu v bývalé klášterní budově

Oprava výtahu v bývalé klášterní budově

Chráněné bydlení ve středověké baště – „Můj cíl – žít samostatně“

Vitráž v kostele sv. Karla 2013

Vitráž v kostele sv. Karla Boromejského

Rekonstrukce dílen v Terapeutické komunitě Mýto

Rekonstrukce dílen v Terapeutické komunitě Mýto

Více než 500projektů bylo v uplynulých letech podpořeno ve finančním objemu převyšujícím 30 mil. Kč.

How to apply

Opomíjené památky

Smyslem tohoto programu je každoročně poskytovat finanční příspěvky na opravu a záchranu opomíjených a zchátralých památek v České republice. O drobné památky místního významu, které mají nezastupitelné místo ve vzhledu naší krajiny, pečují většinou místní občanské iniciativy, které se aktivně podílejí na záchraně „své“ památky svým entuziasmem a dobrovolnou brigádnickou prací. Nadace podporuje opravu místních památek formou grantů pro místní občanské iniciativy.

Více intormací o programu

Památky zdraví

Program podporuje projekty, jejichž náplní je obnova a oprava kulturních nemovitých památek, díky níž dojde ke zlepšení kvality zdravotní či sociální péče, která je v těchto objektech poskytována. Přihlášené a hodnocené projekty tak přispívají nejen ke zlepšení prostředí a životních podmínek handicapovaných spoluobčanů, ale jsou přímo spojeny s obnovou historicky cenného objektu, zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek.

Více intormací o programu

Ročně evidujeme přes 80 grantových žádostí.
Z důvodu omezených finančních prostředků podpoříme přibližně třetinu z nich.

Support us

Thanks for supporting us

Civic Forum Foundation thanks to all who support us.