Členové rady Nadace OF

Správní radu Nadace Občanského fóra tvoří řada osobností z rozdílných společenských oblastí, ale všechny spojuje společný zájem o záchranu kulturního dědictví v České republice.


Dagmar Havlová CSc.

byla po pěti letech ve funkci výkonné ředitelky zvolena v roce 1996 předsedkyní Správní rady. Předtím aktivně působila v politickém hnutí Občanské fórum a byla jedním ze zakládajících členů Nadace Občanského fóra. Prostřednictvím nadačních projektů se zapojila do činnosti v oblasti památkové péče. Je jednou ze zakladatelek pražské školy Sógetsu, která se zabývá aranžováním květin v japonském stylu – ikebanou. Působí také jako jednatelka společnosti Lucerna – Barrandov, s.r.o., která spravuje pražský palác Lucerna a další budovy v centru Prahy. Je zakladatelkou Společnosti přátel Václavského náměstí, cílem kterého je revitalizace Václavského náměstí jako významného společenského a historického místa. V současné době aktivně působí na venkově, vede ekofarmu Košík, organizuje rekonstrukce venkovských domů a zasazuje se o obnovu významných krajinných prvků.

Akad. arch. František Formánek

zakladatel a dlouholetý editor měsíčníku Parlamentní zpravodaj (PZ). Jako první náměstek ministra kultury ČR se v letech 2005-6 věnoval zejména financování záchrany kulturního dědictví.Účastnil se na projektech zahraniční pomoci, např. v Bosně a Hercegovině a v Latinské Americe. Organizoval studijní pobyty ve státech Evropské unie a USA.

 

Ing. Vladimír Grégr

původním zaměřením stavební inženýr. Jeho manažerské zkušenosti významně pomáhají rozvoji nadačních aktivit. Střídavě žije v České republice a ve Švýcarsku.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc.

byl aktivním členem politického hnutí Občanské fórum a také jedním ze zakladatelů Nadace Občanského fóra. Působí jako vědecký pracovník (do roku 2008 ředitel) Centra pro teoretická studia, instituce náležející pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd ČR. Je zároveň šéfredaktorem populárně-vědeckého magazínu Vesmír. Svůj doktorát získal v oblasti výpočetní techniky na kalifornské univerzitě v Berkeley a pracoval také několik let jako vědecký pracovník při Československé akademii věd.
 

Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák

byl v letech 1990 – 1992 jedním z poradců prezidenta Václava Havla a v letech 1993 až 1996 místopředsedou Rady pro rozvoj Pražského hradu. Je členem českého komitétu ICOMOS, organizace UNESCO pro ochranu kulturního dědictví a členem představenstva České komory architektů. Je profesorem na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. 

Čestný člen Správní rady Nadace Občanského fóra:
Prof. PhDr. Radim Palouš

byl do roku 2007 aktivním členem Správní rady. Nyní je čestným členem. Profesor Palouš je doktorem filosofie a bývalým rektorem Univerzity Karlovy. Za totalitního režimu se věnoval disidentské práci a přednášel v tzv. bytových universitách. Stál při zrodu debatní skupiny s názvem Academie, která sdružuje významné filosofy. Pan profesor Palouš stále ještě působí v řadě společensky významných organizací a věnuje se literární činnosti.
 

Členové dozorčí rady Nadace Občanského fóra

Ing. Karel Havlík

Darja Zoubková

RNDr. Jiří Štulc