O Nadaci OF

V prvních polistopadových týdnech roku 1989 se v centru tehdejšího Občanského fóra zrodila myšlenka založit nezávislou nadaci ve prospěch obnovy české kultury, vzdělanosti a humanismu. Občanské fórum jí propůjčilo své jméno a poskytlo počáteční finanční příspěvek. Tímto datem začala existovat Nadace Občanského fóra jako samostatný subjekt a zároveň skončila jakákoliv provázanost s Občanským fórem jakožto politickým hnutím. Přestože Občanské fórum již zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje dál a podporuje výhradně dobročinné apolitické aktivity.

Cíle

Činnost nadace je zaměřena k podpoře občanských aktivit, které přispívají k záchraně našeho kulturního dědictví. Nadace uděluje každoročně granty konkrétním projektům renovace památek a svojí osvětovou činností přispívá k pocitu naší společné i osobní odpovědnosti za uchování historického odkazu.

více o nadaci  

Aktuality

Správní rada schválila vyhlášení grantových programů pro rok 2014

  • 15.4.2014
Správní rada NOF schválila vyhlášení grantových programů Opomíjené památky a Památky a zdraví pro rok 2014. Příjem přihlášek bude zahájen na začátku května. Podrobné informace očekávejte koncem dubna zde.

Zasedání správní rady

  • 19.2.2014
Správní rada nadace bude schvalovat vyhlášení grantového řízení 2014 na svém zasedání v březnu-dubnu 2014. Pravidla schválených grantových programů, včetně termínů příjmů žádostí a příslušných formulářů, budou následně k dispozici zde.

Předpokládané vyhlášení grantového řízení

  • 15.2.2014
Předpokládané vyhlášení grantového řízení v programech Opomíjené památky a Památky a zdraví 2014 proběhne s největší pravděpodobností k začátku května. Žádosti bude možné předložit do konce června 2014.

Praha 24. 11. 2013 - Tak jako každý rok i tento podzim uspořádala Nadace Občanského fóra slavnostní předávání certifikátů úspěšným žadatelům o grant. Celý večer proběhl v Americkém centru na Malé Straně.

  • 26.11.2013

20. listopadu byl v Americkém centru slavnostně vyhlášen 17. ročník grantového programu Opomíjené památky a 16. ročník programu Památky a zdraví. Akce se uskutečnila za účasti velvyslance USA v Praze - Normana L. Eisena a bývalého velvyslance USA - Williama Luerse a jeho ženy Wendy.

William Luers působil jako velvyslanec Spojených států v Praze v letech 1983–1986. Během té doby spolu se svou ženou Wendy podporoval zdejší nezávislé dění, navázal přátelství s řadou umělců a disidentů, včetně Václava a Olgy Havlových. V 90. letech manželé Luersovi pomáhali mimo jiné zakládat v Praze také pobočku americké Nadace pro občanskou společnost.

Přestože se manželé Luersovi v současné době angažují především ve Spojených státech –William Luers je ředitelem Projektu Írán a vyučuje na Kolumbijské univerzitě, Wendy Luersová působí jako místopředsedkyně latinsko-amerického programu pro mezinárodní studenty v centru Woodrowa Wilsona – oba se živě zajímají o dění v České republice.<úp>

Úspěšní žadatelé o grant Nadace OF převzali z rukou předsedkyně správní rady NOF Dagmar Havlové-Ilkovičové grantový certifikát. Večerem hosty provedl moderátor Jiří Vejvoda, v průběhu ceremonie zazněly skladby Františka Bendy, Astora Piazolla a Jaroslava Nováka v podání hudebníků Petra Graua (flétna) a Jaroslava Nováka (kytara).

Nadace OF je první nadací, která vznikla po sametové revoluci na území České republiky. Jejím cílem je podpora obnovy památek a kulturního dědictví naší země. Od svého počátku úzce spolupracuje s Velvyslanectvím USA, v jehož prostorách pravidelně pořádá slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení. Nadaci založili v roce 1990 manželé Dagmar a Ivan Havlovi s přáteli, Dagmar Havlová od té doby stojí v čele správní rady.

 
 
 

© 2010 - 2014 Nadace OF - Nadace Občanského fóra | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]